Kostnadar og innmelding i SIL-Karate

Treningsavgift er kr 1500,- pr semester (2 semester i året), som betales inn på (SIL) kontonummer 3785.13.13193

Merk innbetaling med "Karate" og "namn medlem" kontingent "vår årstall" eller "haust årstall". Frist for innbetaling av treningsavgift "vår-semester" er 25 februar, og "haust semester" 25 august. 

Når bekreftelse for betalt trening er sendt på mail til jardar818@gmail.com, blir medlem i SKS innmeldt i Norges kampsportforbund. Medlemsavgifta på 130 kr årlig er inkludert i treningsavgifta.

Medlemsforsikring for born t.o.m. 12 år er inkludert, medan det må betalast ein obligatorisk forsikringsavgift for dei som er 13 år og eldre. Meir om forsikring følgjer her; http://kampsport.no/klubbdrift/forsikring/  

For å kunne trene må du vere medlem i Sogndal idrettslag. Dette er viktig då medlemskontingenten inneheld forsikring for utøvaren. For barn under 16 år kostar det kr 200,- pr år. For vaksne er prisen kr 300,- pr år. Klikk på denne linken Medlemsskap for å komme til skjema for innmelding i idrettslaget. Velg "Karate" under "mine idretter".