Styret

Kontakt oss på

E-post: langrenn@sogndalidrettslag.no
Facebook: facebook.com/sillangrenn

 

Langrennsgruppa består av følgende:

Leiar: Tommy Harjo

Styremedlem: Stian Orrestad

Styremedlem: Gro Eikevik-Rue  

Styremedlem: Atle Eikevik

Økonomiansvarlig: Edwin Hjelmhaug